NSK直线导轨常识

温度过高或过低会对nsk导轨滑块有哪些不好的影响?

浏览:发布日期:2016-12-20 09:12:59 字号:  

温度过高或过低会对nsk导轨滑块有哪些不好的影响?


 对于一切的导向元件都有一个答应的工作温度规模,其决定效果的是元件的温度。例如,在不答应的温度下,所使用的塑料会失掉其机械性能。最大的工作温度可在详细的产品样本中找到。如nsk导轨滑块的温度使用规模在0~80℃(答应短时间至100℃),在零下温度时请问询咱们技能人员;不带滚珠链的滚珠滑块下限为-10℃。

在超越最高温度或低于最低温度时,也许会在零件中致使大的应力,然后呈现高载荷,这也许会致使体系的提早失灵。因为钢和塑料件具有不一样的热膨胀系数的因素,也也许致使零件的损坏,塑料件的变形、裂缝和开裂同样也也许致使体系的提早失灵。

在进行温度调查时,除有必要对线性技能元件进行调查外,也有必要对包含上装件和底座在内的全部机器进行调查。因为资料的不一样的热膨胀系数、加工差错、同轴度差错和在结构上的温差的因素,也许会因为应力的效果而构成很高的附加载荷。


以上信息由上海杰雅传动机械有限公司提供,公司现货供应所有NSK直线导轨型号:

NSK直线导轨-LS系列


L1S15 L1S20 L1S25 L1S30 L1S35

LS15 LS20 LS25 LS30 LS35 LS45 LS55 LS65

LS15CL LS15AL LS20CL LS20AL LS25CL LS25AL LS30CL LS30AL LS35CL LS35AL

LS15JM LS15EM LS20JM LS20EM LS25JM LS25EM LS30JM LS35JM LS35EM

LS15JL LS15EL LS20JL LS20EL LS25JL LS25EL LS30JL LS30EL LS35JL LS35EL

LS15KL LS15FL LS20KL LS20FL LS25KL LS25FL LS30KL LS30FL LS35KL LS35FL

NSKLS15 NSKLS20 NSKLS25 NSKLS30 NSKLS35

LAS15 LAS20 LAS25 LAS30 LAS35 LAS45 LAS55 LAS65

LAS15CL LAS15AL LAS20CL LAS20AL LAS25CL LAS25AL LAS30CL LAS30AL LAS35CL LAS35AL

LAS15JM LAS15EM LAS20JM LAS20EM LAS25JM LAS25EM LAS30JM LAS35JM LAS35EM

LAS15JL LAS15EL LAS20JL LAS20EL LAS25JL LAS25EL LAS30JL LAS30EL LAS35JL LAS35EL

LAS15KL LAS15FL LAS20KL LAS20FL LAS25KL LAS25FL LAS30KL LAS30FL LAS35KL LAS35FL

NSK直线导轨-LW系列

NSKLW17 NSKLW21 NSKLW27 NSKLW35 NSKLW50

NSKLW17EL NSKLW21EL NSKLW27EL NSKLW35EL NSKLW50EL

LAW17 LAW21 LAW27 LAW35 LAW50

L1W17 L1W21 L1W27 L1W35 L1W50

NSK微型滑块-PU系列

PU05 PU07 PU09 PU12 PU15

PAU05 PAU07 PAU09 PAU12 PAU15

P1U05 P1U07 P1U09 P1U12 P1U15


PAGE TOP